Download Software Tools

07/04/2019

Phần mềm quản lý bãi xe

Tools hổ trợ

  • Microsoft .NET Framework 4.5 – Download
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2 New Update – Download
  • Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 64Bit – Download
  • Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 32Bit – Download
  • Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2 – Express Edition – 32 bit – Download
  • Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2 – Express Edition – 64 bit – Download
  • SQL Server Management Studio – 32bit – Download
  • SQL Server Management Studio – 64bit – Download
  • Microsoft Office 2010 Full – Download
  • RS232 Tools – Download

Driver

Nhận xét bài viết
Tin tức liên quan